[Thông báo] Thanh nav cùi zách

avatarAdminon Sun Aug 07, 2016 7:57 pm

Demo


http://testduat.forumvi.com/Tích góp từ


Thứ 1 : http://web360plus.com/html-css/cach-tao-menu-da-cap-bang-html-va-css-trong-hoc-lap-trinh-thiet-ke-website-165.html

Thứ 2 : Cái khung login của skin Chinh phục

Thứ 3 : http://devs.forumvi.com/t620-tips-huong-dan-su-dung-font-awesome

P/s : Nhớ rằng forum phải được cài đặt font-awesome[/b]
Sửa lại các thông số phù hợp với forum

Cách làm


Vào CSS thêm :

Code:
/*Thanh nav*/
.main_menu li{list-style:none}
.main_menu a{text-decoration:none;color:#FFF!important;font-size:14px}
.clear{clear:both}
.main_menu{background:#00A69B;margin-top:30px;position:fixed;z-index:999;width:71.15%;top:-30px;box-shadow:0 1px 1px #DDD;left:195px}
.main_menu i{margin-right:2px;font-size:15px}
.forum-active i{font-size:17px}
.main_menu>ul>li{float:left;padding:11px 27px;position:relative;border-right:1px dotted #E7E7E7}
.main_menu>ul>li>ul{display:none;position:absolute;background:#00A69B;top:40px;width:198px;left:0;box-shadow:0 1px 1px #DDD}
.main_menu>ul>li:hover ul{display:block}
.main_menu ul li:hover{background:rgba(0,139,139,0.39);transition:all 0.25s}
.main_menu>ul>li>ul>li{padding:10px 10px}
.main_menu>ul>li>ul>li{border-bottom:1px dotted #ACACAC}
.main_menu li:nth-child(1){background:rgba(0,139,139,0.39)}
.khunglogin input[type="password"],.CPlogin input[type="text"],inputusername{margin-top:5px;width:92%;margin-right:2px;padding:7px;border:1px solid #DDD}
.khunglogin{position:absolute;background:white;padding:10px;border:1px solid #DDD;border-top:0;display:none;margin-top:11.5px;padding:8px;position:absolute;width:210px;right:162px;top:26px}
.khunglogin:hover,.btndn:hover+.khunglogin{display:block}
.khunglogin input[type="text"]{padding:7px!Important;border:1px solid #DDD;width:193px}
.avatar img{text-align:center!Important;width:100px;position:relative;right:-35px;padding:2px;border:1px solid #DDD;background:white}
.avatar{background:transparent;border:none}

Vào overall_header add code :

HTML:

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <div class="wrapper">
            <div class="main_menu">
                <ul>
                  <li><a href="/forum"><i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i>  Diễn đàn</a></li>
                  <li><a href="/faq"><i class="fa fa-question-circle" aria-hidden="true"></i>  Trợ giúp</a></li>
                  <li class="lilich"><a href="/profile?mode=editprofile"><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>  Lý lịch</a>
                        <ul>
                             <li><div class="avatar"></div></li>
                             <script>//<![CDATA[$(".avatar").html(_userdata.avatar);//]]></script>
                            <li><a href="/profile?mode=editprofile"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i> Thông Tin Cá Nhân</a></li>
                            <li><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i> Tùy Chọn Riêng Tư</a></li>
                            <li><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i> Thay Ảnh Đại Diện</a></li>
                            <li><a href="/search?search_id=egosearch"><i class="fa fa-list-alt" aria-hidden="true"></i> Bài Viết Của Bạn</a></li>
                            <li><a href="/privmsg?folder=inbox"><i class="fa fa-inbox" aria-hidden="true"></i> Hộp tin nhắn</a></li>
                            <li><a href="/login?logout"><i class="fa fa-sign-out" aria-hidden="true"></i> Đăng Xuất</a></li>
                        </ul>
                    </li>
                  <li><a href="/search"><i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i>  Tìm kiếm</a></li>
                  <li><a href="/memberlist"><i class="fa fa-users" aria-hidden="true"></i>  Thành viên</a></li>
                  <li style="background: rgba(185, 147, 0, 0.62);border-left: 1px dotted #DDD;box-shadow: 0 0px 1px white;text-shadow: 1px 0px 1px #444;"><a href="/h2-page"><i class="fa fa-paw" aria-hidden="true"></i>  Vào shop pet</a></li>
                </ul>
                <div class="clear"></div>
            </div>
        </div>
                                  <!-- END switch_user_logged_in -->
                                  
                                   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <div class="wrapper">
            <div class="main_menu">
                <ul>
                  <li><a href="/forum"><i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i>  Diễn đàn</a></li>
                  <li><a href="/faq"><i class="fa fa-question-circle" aria-hidden="true"></i>  Trợ giúp</a></li>
                  <li><a href="/search"><i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i>  Tìm kiếm</a></li>
                  <li><a href="/memberlist"><i class="fa fa-users" aria-hidden="true"></i>  Thành viên</a></li>
                  <li class="btndn"><a href="/login"><i class="fa fa-sign-in" aria-hidden="true"></i>  Đăng nhập</a></li>
                  <form class="khunglogin" action="/login.forum" method="post" name="form_login">
    <input placeholder="Username" type="text" name="username">
    <input placeholder="Password" type="password" name="password">
    <br>
    <input type="submit" name="login" value="Đăng Nhập" style="float:right;margin-top:10px;vertical-align:top;width:100%;">
    <input type="hidden" name="redirect" value="/">
    </form>
                  <li><a href="/register"><i class="fa fa-user-plus" aria-hidden="true"></i>  Đăng kí</a></li>
                </ul>
                <div class="clear"></div>
            </div>
        </div>
                                  <!-- END switch_user_logged_out -->

Chú ý:
Đây không là code em tích góp nên ... Phê
avatarAdminon Wed Aug 31, 2016 9:34 am
Test đê
avatarAdminon Wed Aug 31, 2016 9:34 am
Test nài
avatarAdminon Wed Aug 31, 2016 9:34 am
Test dttttttttt
avatartrandangduat1on Thu Sep 01, 2016 6:53 am
Good , hay like
avatarAdminon Tue May 08, 2018 8:18 am
Blahhh blohhh
Sponsored content